„Někdy můžeme mít pocit horšího rozhledu…“

Ceník rodinné terapie a poradenství

Rodinná terapie 60 min. s jedním terapeutem

1 000 Kč

Rodinná terapie 60 min. s terapeutickým párem

2 000 Kč

Individuální terapie 50 min.

600 Kč

On-line, tel. terapie 50 min.

600 Kč

Poradenství 50 min.

600 Kč

Rodinná terapie 60 min. s jedním terapeutem

Rodinná terapie 60 min. s terapeutickým párem

Individuální terapie 50 min.

On-line, tel. terapie 50 min.

Poradenství 50 min.

1 000 Kč

2 000 Kč

600 Kč

600 Kč

600 Kč

Terapii/Poradenství lze zaplatit na konci každého setkání v hotovosti nebo bezhotovostně na účet číslo: 334647816/0300.

Termín setkání

Na konzultaci se objednávejte předem telefonicky, sms, e-mailem. Na nepřijatý hovor Vám zavolám zpět.

Domluvený termín setkání je závazný. Setkání můžete bezplatně zrušit do 19. hod. předešlého dne telefonicky nebo sms zprávou.

„ … a potřebujeme dojít na přehlednější místo.“

Rodinná terapie

Nepotřebujete doporučení od lékaře.
Setkání je zcela diskrétní.
Péče není hrazena ze zdravotního pojištění.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Pojišťovny, které poskytují v rámci benefitů pro klienty příspěvky na terapeutickou péči jsou:
Všeobecná zdravotní pojišťovna – kód pojišťovny 111
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – kód pojišťovny 205
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – kód pojišťovny 211
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kód pojišťovny 209
RPB – kód pojišťovny 213

Více informací o příspěvku najdete na stránkách konkrétní zdravotní pojišťovny.

„I náročný výstup může být s krásnými okamžiky…“

„Je důležité zahlédnout a vidět světlo…“