Rodinná terapie

Pomoc rodině

Pomoc rodině je místo, kde chceme podpořit rodiny úplné, neúplné, patchworkové, … Pomoc v současnosti poskytujeme formou rodinné terapie, příp. rodinného poradenství.

Rodinná terapie / Rodinné poradenství v Hradci Králové pro rodiny, které uvítají podporu – pomoc rodinné terapeutky. Spolupracuji s rodinami i mimohradeckými.

Být tady pro sebe a pro sebe navzájem…

Bezpečné, důvěrné prostředí

„Témata je dobré projít v bezpečném prostředí, kdy jsme připraveni se jim věnovat. Nepřekvapují nás tolik ve chvílích, kdy je nečekáme.“
Rodinná terapie - Hradec Králové

Rodinná terapie

Rodinná terapie je dlouhodobější spolupráce rodiny a terapeuta. Hledá se řešení situace, ve kterém se všichni zúčastnění budou cítit dobře a budou jej považovat za funkční nebo min. za lepší stav, než když vzájemná spolupráce začala.

Individuální přístup

„Pracuji integrujícím způsobem s více směry, nespecifikuji se pouze na jeden terapeutický směr. Důležité je, co vyhovuje rodině a jejím členům.“

Rodinné poradenství

Rodinné poradenství je krátkodobé, zpravidla 1 – 2 setkání. Výsledkem je edukace v tématu s nímž rodina přichází, příp. rada.

„I ve vyšším věku si můžeme užívat život ve dvou a smát se.“